Categorías Uncategorized

PR – Projecte Final: Solució transversal híbrida a la problemàtica presentada

Conceptualització d´interactius
Pública
Article App Prova l’App interactiva Poster Video Sé que s’ha demanat que ens mostrem i presentem la nostra app, però hi ha una part de l’assignatura que parla d’intel·ligència artificial i he estat indagant molt i volia que sortís representada. …
Categorías Uncategorized

PAC1. Anàlisi d’una problemàtica social i cultural de l’àmbit digital (I)

Conceptualització d´interactius
Pública
Mapa Conceptual sobre Processos àgils a l’educació postobligatòria Índex Abstrac
PAC1. Anàlisi d'una problemàtica social i cultural de l'àmbit digital (I)